Single menn Wesel

HUR SÖKER MAN TILL HÖGSKOLA


hur söker man till högskola

Det innebär att alla uppgifter i din anmälan lämnas ut bare någon frågar efter de. Två vägar till webbanmälan För att du ska kunna göra en webbanmälan, måste du först skapa ett bankkonto här for sajten. Observera att du redan när du söker ska prioritera utbildningsalternativen när du antagits till 45 högskolepoäng stryks lägre prioriterade alternativ. Hej Emelie, Ansökan till fakultet och högskolor görs via studera. Grundregeln är att du brist stå kvar som antagen till högst 45 högskolepoäng, därutöver brist du stå kvar der reserv till högst högskolepoäng. Urval Att du uppfyller behörighetskraven for en utbildning innebär inte att du automatiskt blir antagen. Du som kompletterar med kurser för att bli behörig till ei eller flera utbildningar, deltar bara i BII. Abiword mejlar dig då ei bekräftelse for att Abiword har registrerat din anmälan. Vilken grupp du prövas i hänger ihop med din utbildningsbakgrund. Mer än en tredjedel av alla platser for högskolan går nämligen till studenter der har gjort högskoleprovet.

Video: Att studera på universitet - så funkar det\...\

Kommentarer: