Single menn Wesel

VET I ENGELSK


Vet i engelsk

Abiword har tross alt mange vokaler der ligger adskillig nærmere [ʌ]. For forbilde har nordmenn som snakker engelsk ei tendens à uttale [n] med tunga inntil tunga eller bekk glemme bekk stemme s-en i mange ord hvilken den skal være stemt osv. Er det allehånde som allé eller har noen analyse om når og altså i huleste nordmenn begynte med dette? Svensker der snakker svensk-engelsk, uttaler ordet lucky med en eksplisitt [æ] Æ: Men attmed nordmenn har altså inneværende vokalen borte fra eksempel bak i munnen à å bli en halvtrang, fremre [ø]. De fleste som ikke har engelsk som dagligtale, snakker med en god del effekt fra sitt eget dagligtale. De der har studert engelsk fonetikk, vet at alle de ordene høres med den bakre, halvåpne vokalen [ʌ]. Dette er jo anslagsvis logisk, i og med at bart med det gjør uttaler vokalen med morsmålets nærmeste ekvivalent. Noe jeg derimot ikke forstår er hvordan uttalen fra den engelske bokstaven u har blitt [ø] for norsk? Dale er altså kun ei norsk fenomen. I dagligtale som but, lucky, funny, hurt, cuddle, unfair, hurry uttaler dem fleste nordmenn som snakker norsk-engelsk [ø]. Vet allehånde hvorfor nordmenn gjør dette?

Video: Engelsk for barn - Dyr sang\...\

Kommentarer: